RSS

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

- Đừng tỏ ra nghi ngờ Nhân Mã vì điều đó là điều khiến họ bị tổn thương nhất.
- Nhân Mã thích TỰ DO…. ngay cả trong tình yêu!
- Nhân Mã sẵn sàng đón nhận các thử thách trong tình yêu!
- Nhân Mã không dễ để có một mối quan hệ sâu sắc, gắn bó lâu dài. Nhưng một khi họ đã yêu, họ chỉ thuộc về bạn!
- Điểm trừ : Nhân Mã lại hay khoa trương, không khéo léo và bộp chộp. Nhiều khi họ hành động mà không quan tâm đến hậu quả của nó và nhiều khi làm người yêu tức điên lên vì thái độ dửng dưng của Nhân Mã

 Starfish